Linkit

Sukuseurojen Keskusliitto on satojen sukujen linkki

Jääskeläisten Sukuseura r.y. on Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:n jäsen. SSK tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua satoihin sukuihin ja sukujen tutkimusohjelmiin. Se julkaisee myös kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää SUKUVIESTI-lehteä, joka on monipuolinen ikkuna sukujen maailmaan: tarinoihin, tutkimuksiin, menetelmiin, tietotekniikkaan, yksittäisiin sukuihin ja aiheisiin liittyvään materiaaleihin.
Kyseessä on suku- ja henkilöhistoriallisen tutkimuksen ykköspaikka Suomessa.
Sukututkimusseuraan ja sen ajankohtaisiin uutisiin voi tutustua sen nettisivuilla osoitteessa www.genealogia.fi ja satojen sukuseurojen luetteloon ja niiden mahdollisille kotisivuille pääsee suoraan lisäämällä edellä olevan osoitteen perään /sukus/
Sukuviesti-lehden osoite on www.suvut.fi

Genealogia-osoitteen kautta pääsee myös HisKi -tietokantaan eli seurakuntien historiakirjojen hakuohjelmaan ja liiton linkeistä löytyvät myös yhteydet ulkomaisiin sukututkimustietokantoihin aina Australiaa ja USA:ta myöten.

Muita sukututkijoille mielenkiintoisia ja tarpeellisia linkkejä ovat mm. seuraavat:

Maanmittauslaitos
Arkistolaitos (Tätä kautta pääsee myös mm. maakunta-arkistoihin)
Nimiarkisto ja nimistökirjasto
MAP-kirkon sukututkimusarkisto
Helsingin yliopisto
Ev.lut. seurakunnat
Ort. seurakunnat
Kirjastot
Karjala tietokanta
Väestörekisterikeskus

Kiihtelysvaaran Jääskeläiset

Kiihtelysvaaran Jääskeläisten sukuseurasta saa tietoja seuran puheenjohtajalta:

Jarmo Jääskeläinen, sähköposti: jarmo.jaaskelainen@nsn.com