DNA-tutkimus

Jääskeläiset -sukuseuran DNA -projekti alkoi vuonna 2018.

Tutkimussuunnitelma

Tavoitteet:

 1. Siirtää kirjallisiin lähteisiin perustuvat olemassa olevat sukutiedot Genin 'Maailman Sukupuuhun'

 2. Selvittää eri sukulinjojen geneettinen yhteys DNA -testien avulla

 3. Toteuttaa avointa tiedotuspolitiikkaa ja kiinnostuksen lisäämistä Jääskeläiset -sukututkimukseen

Toteutus:

 1. Genin 'Maailman Sukupuu'

  1. Genissä on jo valmiina kirjattu tuntematon määrä Jääskeläisten sukua, jota hyödynnetään

  2. Siirretään Raili Jääskeläisen kokoamat tiedot

   1. Ensisijaisesti keskitytään kolmeen Savon sukuhaaraan

   2. Myöhemmin otetaan mukaan Karjalan sukuhaarat

  3. Mahdollisuuksien mukaan kirjataan sukutietoihin myös alkuperäiset tietolähteet

  4. Kun riittävä määrä tietoa on koottu Jääskeläisten sukupuuhun, kannustetaan muitakin suvusta kiinnostuneita täydentämään sukupuuta heillä olevin tiedoin

 2. Eri sukulinjojen DNA -testit

  1. Etsitään ja motivoidaan eri sukulinjoista elossa olevat testattavat henkilöt

   1. Lähtökohtana on löytää ainakin 2-3 henkilöä per sukuhaara

   2. Nyt testattavien lisäksi pyritään saamaan käyttöön myös muiden soveltuvien henkilöiden DNA -tuloksia

  2. Ensisijaisesti toivomme FamilyTreeDNAn isälinjan testiä BigY700, jonka listahinta on $449.

  3. Toissijainen vaihtoehto on saman yrityksen YDNA111, jonka listahinta on $249

  4. Aika ajoin näihin liittyy alennuskampanjoita. 

  5. Selkeintä suomalaiselle on tilata edellä mainittu testipaketti Finland DNAn kautta. Siellä on myös tilausohjeet: Finland DNA - Background | FamilyTreeDNA

  6. Sukuseura tukee toistaiseksi isälinjan DNA-testejä 50 %:n osuudella kustannuksista, maksimissaan 200 euroa per testattava. Seuran rahallinen tuki edellyttää, että se saa itselleen testattavan ohella oikeuden hallinnoida ko. kit'in tuloksia. Jos henkilö on tehnyt testin omakustanteisesti, seura toivoo myös siihen käyttöoikeuksia, jotta voimme liittää sen analyyseihimme.

 3. Verrataan ja analysoidaan kirjallisten lähteiden tietoja DNA -tuloksiin

  1. Analysoidaan testien tulosten loogisuutta sukulinjoittain

  2. Analysoidaan eri sukulinjojen keskinäisiä yhteyksiä, testattujen henkilöiden sijoittumista geneettiseen sukupuuhun ja heidän keskinäisiä geneettisiä yhteyksiään

  3. Harkitaan lisätestin tai lisätestattavien tarve

  4. Tehdään tuloksista johtopäätelmät

 4. Hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan avoimesti

  1. Sukupuu rakennetaan Geniin (geni.com), joka on kaikille avoin

  2. Facebookiin perustettua 'Jääskeläiset' -ryhmää korostetaan seuran ajankohtaisena keskustelu- ja viestintäkanavana. Siihen pääsee mukaan matalalla kynnyksellä. 

   1. Keskustelufoorumi

   2. Tieto- ja kuvafoorumi

   3. Linkki Genin sivuille

   4. Linkki sukuseuran sivuille

Tulosten hyödyntäminen:

 1. Jääskeläisten eri sukulinjojen keskinäisten yhteyksien tunnistaminen

 2. Saadaan viitteitä suvun/sukujen varhaisempaan historiaan

 3. Saadaan selkeyttä sukututkijoille omien sukujuurien sijoittamisessa Jääskeläisten sukupuuhun

  1. Kirjallisten historiallisten lähteiden perusteella

  2. DNA -tulosten perusteella

 4. Mahdollisten ristiriitaisuuksien tunnistaminen ohjaa tarpeellisiin uusiin selvityksiin

 5. Vapaalla, jäsennellyllä ja uudella tiedolla pyritään edistämään Jääskeläisten suvun tutkimusta