Jääskeläisten sukuseuran DNA-projekti

19.10.2018

DNA täydentää sukututkimuksen

Jääskeläiset sukuseura on käynnistänyt kirjallista sukututkimusta täydentävän DNA -projektin. Sen avulla pyritään selvittämään usean eri Jääskeläiset -sukulinjan mahdollinen keskinäinen yhteys. Jo nyt on hyvin selvää, että Jääskeläiset jakautuvat geneettisesti ainakin kahteen hyvin erilaiseen ryhmään, ns. N- ja I- haploon.

DNA -testien avulla on mahdollista saada aika-arvio siitä, milloin eri sukuhaaroilla ja henkilöillä on ollut yhteinen esi-isä. Se myös yhdistää luotettavasti testin tehneitä henkilöitä toisiinsa, jolloin voidaan päätellä sukulaisuuden aste ja varmentaa kirjallisten lähteiden tieto. Usein tuloksena on myös lukuisa joukko uusia, ennestään tuntemattomia sukulaisia. Mielenkiintoiseksi on osoittautunut myös se, että joidenkin isä-linjaisen Jääskeläisen sukunimi on nykyisin jokin muu.

DNA -työryhmän toive on löytää Jääskeläiset -sukuun tavalla tai toisella kuuluvia mieshenkilöitä, joilla on kiinnostusta testata oma DNA ja ovat valmiit antamaan testitulokset myös sukuseuran käyttöön. Selvyyden vuoksi todettakoon, että koska tässä vaiheessa tarkastellaan isälinjaa, on haluttu testitulos saatavissa vain miehiltä. Tarvittaessa heidän testinäytteistään on saatavissa myös äitilinjan tulokset.

Lue lisää

Kuva: Kuva National Cancer Institute on unsplash