Jääskeläisten sukuseura ry:n vuosikokous 2020 Helsingissä

17.11.2020

Jääskeläisten sukuseuran vuosikokous pidettiin 10.10.2020 klo 12.00-13.20 Helsingin aikuisopiston uusissa tiloissa osoitteessa Runeberginkatu 22-24. Koko maailmaa kiusaavan koronaviruksen takia vuosikokouksen väkimäärää oli jouduttu rajaamaan. Opiston 4. kerroksen luokkatilaan saapui 11 osallistujaa - kaikilla hengitysmaskit suojanaan. Riittävää välimatkaa pidettiin ja vain kahvinjuonnin ajaksi maskit poistettiin.

Kokouksen alussa vietettiin tavan mukaan hiljainen hetki poisnukkuneiden Jääskeläisten muistoksi. Vuoden aikana oli saatu tieto, että ainakin Martti Jääskeläinen ja Jussi Viertiö olivat poistuneet keskuudestamme.

Vuosikokousta johti Jussi Palmu ja sihteerinä toimi Kaija Kainulainen. Kokous vahvisti Paula Metsäahon esittelemän tilinpäätöksen ja antoi hallituksen jäsenille vastuuvapauden. Sukuseuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 eurona / vuosi, samoin pysyivät kulukorvaukset, puhelinkorvaukset ja arkistonsäilytyskorvaus ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Palmu, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, taloudenhoitajaksi Paula Metsäaho, jäseniksi Leena Fahmy ja Kallas Liias sekä varajäseniksi Torsti Jääskeläinen, Taavi Lappalainen ja Viljo Manninen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen sekä heidän varahenkilöikseen Pirjo Rintala ja Matti Kainulainen.

Jääsken Ukko oli ollut vuoden Viljo Mannisen hoivissa. Kokous sai kuulla Viljon laatiman kuvauksen Ukon vuodesta ja Viljon perheen elämästä. Seuraavaksi vuodeksi Jääsken Ukko lähti Taavi Lappalaisen perheen elämänmenoa tarkkailemaan. Kokouksen jälkeen kuultiin Viljo Mannisen kuvallinen kertomus äidistään Vieno Mannisesta ja keskusteltiin muutamista sukuseuraan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Yhteinen tilaisuus päättyi Helsingin aikuisopiston esittelykierrokseen. Upeasti restauroitu rakennus on entinen Helsingin Tyttölyseo. Tilat esitteli aikuisopiston palvelujohtaja Kaisa Kainulainen.

Kaija Kainulainen