Sukuseura juhlii ja siirtyy DNA-aikaan

09.10.2017 00:00

Jääskeläisten sukuseuran vuosikokous pidettiin 7.10.2017 Vantaan Variassa. Pöytäkirjaan kirjattiin, että seuran talous on kunnossa (tilikauden tulos ylijäämäinen 276,77 euroa) ja asiat hoidettu oikein, joten hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Vuotuinen jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 15 eurona.

Hallitukseen valittiin Paula Metsäaho puheenjohtajaksi, Jouko Salmela varapuheenjohtajaksi, Kaija Kainulainen sihteeriksi ja jäseniksi Lauri Jääskeläinen, Kallas Liias ja Jussi Palmu.

Kokousväki keskusteli tulevasta sukuseuran 70-vuotisjuhlasta. Mietittiin juhlapaikkaa ja -ohjelmaa. Jotta seura saisi arvoisensa juhlan, perustettiin sitä valmistelemaan toimikunta, johon kuuluvat Paula Metsäaho, Leena Fahmy, Kaija Kainulainen ja Kallas Liias. Toimikunta kokoontuu asian tiimoilta jo marraskuussa.

Päätettiin ottaa tavaksi valita sukuseuralle kunniajäseniä. Tätä varten seuralle suunnitellaan myös oma, vaakunapohjainen kunniakirja.

DNA-tutkimus on kiinnostanut monia sukuseuran jäseniä ja hallitusta jo pitkään. Valittiin DNA-projektin työryhmä, johon kuuluvat Jouko Salmela, Jussi Palmu ja konsulttina Jorma Lappalainen. DNA-tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on saada selville, mitenkä läheistä sukua Jääskeläisten eri sukuhaarat ovat toisilleen. Tätä varten sukuhaaroista tehdään kustakin 1 – 2 isälinjan testiä. Sukuseura korvaa 100 euroa / testi. Näin varmistetaan se, että testitulokset saadaan myös seuran käyttöön. Päätettiin kysyä Raili Jääskeläiseltä, ketkä henkilöt sopisivat parhaiten ko. testaukseen. Jorma Lappalaisen mielestä testattavien henkilöiden tulisi olla sukuhaaransa vanhimpia miespuolisia jäseniä. Lisäksi päätettiin, että sukututkimusrahaston varoja (809,05) voidaan käyttää DNA-projektiin ja sen työryhmän kulukorvauksiin.

Kokouksen jälkeen kuultiin Tampereen seudun sukututkimusseura ry:n ja Suomen Lappalaiset ry:n puheenjohtajan Jorma Lappalaisen luento sukututkimuksessa käytetyistä DNA-testeistä ja niiden tuloksista. Lappalaisen mukaan eri sukuhaaroista kannattaa teettää aluksi isälinjan YDNA67-testit, joiden pohjalta löydetään geneettiset sukulaiset testattujen joukosta. Myöhemmin voi tehdä päähaarojen osalta tarkentavia SNP-testejä tai vastaavia. Luento oli selkeä, havainnollinen ja kokousväkeä kovasti kiinnostava. Se antoi vastauksia moniin Jääskeläisten mieliä askarruttaneisiin kysymyksiin ja innosti varmasti usean kuulijan tilaamaan oman testinsä. Testaamisen käytännön ongelmiin lupasi DNA-työryhmä auliisti apuaan.

Sukuseuran pirteä ja tarkkakorvainen vanhus, Jääsken Ukko muutti jälleen majaansa. Vuoden sen kortteerina oli ollut Kainulaisten piirongin päällys Vantaan Rajakylässä, nyt se matkasi Siuntioon - Jouko Salmelan perheen toimia tarkkaamaan.

 

Kaija Kainulainen