Tapahtumia

VUOSIKOKOUS 2020 HELSINGISSÄ

Jääskeläisten sukuseuran vuosikokous pidettiin 10.10.2020 klo 12.00–13.20 Helsingin aikuisopiston uusissa tiloissa osoitteessa Runeberginkatu 22–24. Koko maailmaa kiusaavan koronaviruksen takia vuosikokouksen väkimäärää oli jouduttu rajaamaan.

Opiston 4. kerroksen luokkatilaan saapui 11 osallistujaa – kaikilla hengitysmaskit suojanaan. Riittävää välimatkaa pidettiin ja vain kahvinjuonnin ajaksi maskit poistettiin.

Kokouksen alussa vietettiin tavan mukaan hiljainen hetki poisnukkuneiden Jääskeläisten muistoksi. Vuoden aikana oli saatu tieto, että ainakin Martti Jääskeläinen ja Jussi Viertiö olivat poistuneet keskuudestamme.

Vuosikokousta johti Jussi Palmu ja sihteerinä toimi Kaija Kainulainen. Kokous vahvisti Paula Metsäahon esittelemän tilinpäätöksen ja antoi hallituksen jäsenille vastuuvapauden. Sukuseuran jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 eurona / vuosi, samoin pysyivät kulukorvaukset, puhelinkorvaukset ja arkistonsäilytyskorvaus ennallaan. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Palmu, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, taloudenhoitajaksi Paula Metsäaho, jäseniksi Leena Fahmy ja Kallas Liias sekä varajäseniksi Torsti Jääskeläinen, Taavi Lappalainen ja Viljo Manninen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen sekä heidän varahenkilöikseen Pirjo Rintala ja Matti Kainulainen.

Jääsken Ukko oli ollut vuoden Viljo Mannisen hoivissa. Kokous sai kuulla Viljon laatiman kuvauksen Ukon vuodesta ja Viljon perheen elämästä. Seuraavaksi vuodeksi Jääsken Ukko lähti Taavi Lappalaisen perheen elämänmenoa tarkkailemaan. Kokouksen jälkeen kuultiin Viljo Mannisen kuvallinen kertomus äidistään Vieno Mannisesta ja keskusteltiin muutamista sukuseuraan liittyvistä ajankohtaisista asioista.  

Yhteinen tilaisuus päättyi Helsingin aikuisopiston esittelykierrokseen. Upeasti restauroitu rakennus on entinen Helsingin Tyttölyseo. Tilat esitteli aikuisopiston palvelujohtaja Kaisa Kainulainen.

Retkeily 2013

Sukuseuran hallitus  pohti sukuseuran kokouksia ja mahdollisia historiallisia matkoja

Tapana on ollut järjestää sukukokous tai retkeily joka toinen vuosi ja 2010 retkeiltiin Tallinnassa. Kun tänä vuonna muutamat Jääskeläisten sukuhaarat ovat ilmoittaneet järjestävänsä omia kokoontumisiaan, ei senkään vuoksi olöe tarpeellista järjestää koko seuran tapahtumaa.

Sen sijaan johtokunta päätti ryhtyä valmistelemaan sukuretkeä Imatralle ja Jääskeen ensi vuonna eli vuonna 2013. Kotisivujen vieraskirjaan voisi jo lähettää toivomuksia ajankohdasta, lähinnä kolmella vaihtoehdolla: kevät (huhti-toukokuu), kesä (kesä-elokuu), syksy (syys-lokakuu).

Sukuhaaroje selvitykset jatkuvat ja niitä julkaistaan lisää verkkosivujemme jäsenisuvilla sitä mukaa kuin uusia jälkipolvitauluja valmistuu.

Vuosikokous 2010

Manu Jääskeläinen siirtyi "Suvun vanhimmaksi".
Vantaalla ravintola Mummolassa 13.11.2010 pidetyssä Jääskeläisten Sukuseura ry:n vuosikokouksessa tehtiin uusia henkilöjärjestelyjä.

Peräti 15 vuotta seuran puheenjohtajana toiminut Manu Jääskeläinen (Kerava) halusi siirtyä hallituksen rivijäseneksi, ja hänen tilalleen seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Aatto Jääskeläinen (Joensuu). Manu Jääskeläiselle jäi kuitenkin myös seuran kunniapaikka, kun hänet valittiin "Suvun vanhimmaksi" eroa tehtävästä pyytäneen Otto Jääskeläisen (Lapinlahti) tilalle. Manu Jääskeläisen tavoin vain seuran ensimmäinen puheenjohtaja Lempi Jääskeläinen on toiminut puheenjohtajana 15 vuotta.

Varapuheenjohtajana jatkaa Lauri Jääskeläinen (Vantaa), sihteerinä Pirjo Jääskeläinen (Kirkkonummi) ja taloudenhoitajana Paula Metsäaho (Helsinki). Muut hallituksen jäsenet ovat Manu Jääskeläinen ja Veijo Jääskeläinen (Järvenpää), varajäsenet Anneli Hurme, Pirjo Rintala ja Asla Jääskeläinen.

Jääsken ukko siirtyi kokouksen päätöksellä nyt Pirjo Jääskeläisen kaapin päältä vuodeksi Kalevi Leppäsen katseltavaksi Espooseen.

Tilit ja toiminta kaudelta 1.9.2009 - 30.8.2010 hyväksyttiin. Verotuksen välttämiseksi purettujen varausten jälkeen tuloslaskelma osoitti 1053 euron alijäämää. Sukututkimuksen, arkistojen ja verkkosivujen kehittämiseksi sekä kokousohjelmien monipuolistamiseksi tarvitaan varoja, ja sen vuoksi jäsenmaksu päätettiin nostaa 11 eurosta 15 euroon vuodessa. Jäsenmaksun yhteyteen varataan jäsenille mahdollisuus tilata Sukuseurojen Keskusliiton julkaisu Sukuviesti. Lehden tilaajan jäsenmaksu on 35 euroa, joka sisältää 15 euron jäsenmaksun lisäksi 20 euron lehtitilausmaksun jäsenetuhintaan. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Vuonna 2011 keskitytään sukututkimusasioihin ja suvun kokoontuminen on ohjelmassa vain marraskuun vuosikokouksen muodossa, ellei uutta aihetta tai tarvetta ilmaannu. Menneen vuoden päätapahtuma oli sukuseminaariristeily Tallinnaan. Siihen osallistui 43 suvun jäsentä. Vuosikokouksessa oli 15 osanottajaa.

Onnistunut tapahtuma

Yli 40 "Jääskeläistä" tutustui toisiinsa, sukuunsa ja Tallinnaan

Yhteensä 43 henkilöä osallistui Jääskeläisten Sukuseuran järjestämään seminaariristeilyyn Tallinnaan syyskuun ensimmäisessä viikonvaihteessa 2010. Iloinen joukko "Jääskeläisiä" - kaikkien sukunimi ei luonnollisestikaan ollut Jääskeläinen, melko monen kyllä - kokoontui Helsingin Länsiterminaaliin lauantaiaamuna, ja vaikka kokousemäntä Paula Metsäaho varsin monen jäsenen jo tunteekin, tuli vastaan uusiakin kasvoja. Erikoisesti iloittiin muutamista ensikertalaisista nuorista.

Loppukeskustelussa kaikki osanottajat toivat esiin tyytyväisyytensä tällaisen tapahtuman järjestämisestä ja sen todettiin avaavan uutta kiinnostusta sukututkimukseen seuran jäsenten piirissä.

Tutustumiset, seminaarit ja tarinat käytiin läpi laivalla mennen tullen, Tallinnassa jäi aikaa mainion kaupungin nykyisyyteen tutustumiseen, joskin yhteinen illallinen hotellissa tarjosi sielläkin tutustumistilaisuuden eri sukuhaarojen jäseniin. Myös sunnuntaiaamun retkeily Kadriorgin puistossa ja linnassa oli taiteellis-matkailullinen elämys.

Sukuseura tuli tutuksi puheenjohtaja Manu Jääskeläisen ja sihteeri Pirjo Jääskeläisen kuvallisessa esittelyssä, ja suvun tuntemusta uusille ja vanhoille mukanaolijoille syvensivät erinomaisen mielenkiintoisella tavalla suvun vanhimman, Otto Jääskeläisen, sekä suvun "grand old ladyn" ja tietoniekan, Anneli Hurmeen tarinat ja muistelukset.

Menneistä retkistä kertoivat Lauri Jääskeläisen ja Aatto Jääskeläisen kuvakertomukset tulomatkalla. Samalla saatiin kuulla Aimo Wallinin "kauhukertomus" sukututkimuksen vaikeista taipaleista ennen ja nyt. Sen sijaan Rauno Jääskeläinen toi julki helpotuksensa sukututkimukseen sen jälkeen kun omat jäljet löytyivät pienen työn takaa omien nettisivujen tarjoamista ja Raili Jääskeläisen kokoamista mainioista sukuselvityksistä.

Myös hallitus sai terveisiä ja toiveita tulevaa toimintaa varten, jopa seuran vakiokokouspaikan toivottiin muuttuvan elävämpään ja helpommin saavutettavissa olevaan ympäristöön. Tämä muutos voi tapahtua jo tämän syksyn kokouksessa 13.11.

Jäsenten toivottiin ilmoittavan sukuseuran sihteerille uusista sukuselvityksistä, että ne saataisiin myös muiden jäsenten hyödynnettäviksi verkkosivujen jäsensivuille. Henkilötietolain säännökset estävät niiden julkaisemisen avoimesti, mutta lain käytännesääntöjen mukaan ne voivat olla rajatusti jäsenten luettavissa tunnusten takana. Jäsenet saavat tunnuksensa seuralta.

Onnistuneesta tilaisuudesta saivat kiitoksensa erikoisesti sen järjestelyistä vastanneet henkilöt.

Vuosikokous 2009

Jääskeläisten sukujen yhteistapaaminen laivaseminaarissa.
Jääskeläisten sukujen tutkijat ja sukujensa taustoista kiinnostuneet sukuseuran jäsenet halusivat vuodeksi 2010 yhteisen tapaamisen, jossa voitaisiin yhdistellä eri sukuhaarojen tietoja ja näin vahvistaa kuvaa sukujen taustoista.

Tämä todettiin Jääskeläisten Sukuseura ry:n vuosikokouksessa Helsingin Karjalan talossa 7.11.2009. Hallitus päätti järjestää tapaamisen risteilyllä Tallinnaan syyskuun 4-5. päivinä 2010. Risteily toteutettiin päätöksen mukaisesti.

Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi edelleen Manu Jääskeläisen ja myös muut hallituksen jäsenet vodeksi 2010 uudelleen. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Lauri Jääskeläinen, sihteerinä Pirjo Jääskeläinen, taloudenhoitajana Paula Metsäaho sekä muina jäseninä Aatto Jääskeläinen ja Pirjo Rintala. Varajäseninä ovat Anneli Hurme, Aslak Jääskeläinen ja Rauno Jääskeläinen.

Tilintarkastajina toimivat Juhani Viljanen ja Kirsi Lähde.

Suvun vanhimmaksi todettiin Otto Jääskeläinen. s. 1924, joka on myös seuran perustajajäsen.

Sukuseuran jäsenmaksu nostettiin 11 euroon.

Jääsken Ukko luovutettiin vuodeksi 2010 sihteeri Pirjo Jääskeläiselle.

Juhlavuosikokous 2008

Sukuseura sai tutustua Keskusliittonsa toimintaan.

- Sukuseurojen Keskusliitto tarjoaa jo nykyisellään erittäin monipuolista tukea jäseninä oleville sukuseuroille ja muille sukuyhteisöille, mutta kehitteillä on parhaillaan entistä laajempi valikoima erilaisia nykytekniikan suomia palveluja.

- Liitto on myös vaikuttaja ja parhaillaan se neuvottelee Joensuun yliopiston kanssa sukututkimuksen opetuksen perustamisesta yliopistoon, kertoi liiton puheenjohtaja Juha-Veikko Kurki Jääskeläisten Sukuseuran 60-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 11.10.2008.

30-vuotias keskusliitto palvelee verkkosivuillaan ja julkaisemallaan kirjallisuudella laajalti myös yksityisiä sukututkijoita ja sukututkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Tällä tavoin se hyödyttää paljolti myös seurojen ja liiton ulkopuolisia henkilöitä ja yhteisöjä.

- Vaikka meillä on jäseninä 90 sukuseuraa ja niissä noin 20.000 henkilöä, järjestäytymisessä on paljonkin parantamisen varaa, sillä maassamme lasketaan olevan jo noin 600-700 rekisteröityä sukuseuraa ja muita sukuyhteisöjä niiden lisäksi, totesi Kurki.

Jäsenet maksavat vain noin 17 prosenttia liiton budjetista. Tärkeä yhdysside on liiton toimittama SUKUVIESTI- lehti.

Jääskeläisten Sukuseura r.y:n vuosikokous kokosi tällä kertaa kolmisenkymmentä jäsentä ja valitsi puheenjohtajakseen edelleen Manu Jääskeläisen.

Seuran sihteeri kuitenkin vaihtui. Pirjo Rintala (o.s. Jääskeläinen) jatkoi edelleen hallituksessa, mutta sihteerin paperit siirtyivät häneltä Pirjo Jääskeläiselle Kirkkonummelle. Rahastonhoitajana jatkaa edelleen Paula Metsäaho. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Lauri Jääskeläisen Vantaalta ja verkkosivuja hoitaa Aatto Jääskeläinen Joensuusta. Hallituksen varajäseniksi valittiin edelleen Anneli Hurme, Asla Jääskeläinen ja Keijo Jääskeläinen sekä uutena Rauno Jääskeläinen.