JÄÄSKELÄISTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS 2018                                         PÖYTÄKIRJA

 

Aika                  6.10.2018 klo 14.15 – 14.45

Paikka              Hotelli Vaakunan auditorio, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli

Läsnä                Paula Metsäaho, puheenjohtaja
                          48 osallistujaa, Osanottajaluettelo, Liite 1
                          Kaija Kainulainen, sihteeri
                      

 

1.          Kokouksen avaus

  Paula Metsäaho avasi kokouksen kello 14.15.

2.          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.          Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paula Metsäaho ja sihteeriksi Kaija Kainulainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4.           Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite 2) muutoin, paitsi että poismenneitä muistettaisiin juhlaillallisella hiljaisella hetkellä (Esityslistan kohta 5) ja että Jääsken Ukon vuotuinen tarinakin kuultaisiin siellä (Esityslistan kohta 15).

 5.         Tilinpäätös 31.8.2017

Puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.9.2017 – 31.8.2018 tuloslaskelman (Liite 3) ja taseen (Liite 4). Kaija Kainulainen luki tilikauden toimintakertomuksen ja Paula Metsäaho toiminnantarkastuskertomuksen (Liitteet 5 ja 6).

6.          Tilinpäätöksen vahvistaminen

                        Vahvistettiin tilinpäätös.

7.           Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

                        Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

8.            Hallituksen jäsenten kulukorvaukset (palkkiot) sekä sihteerin ja rahastonhoitajan
               puhelinkorvaukset

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Sihteerille maksetaan 50 euron korvaus. Kulukorvaukset kuitteja vastaan maksetaan. Hallitus päättää keskuudessaan muista korvauksista.

9.             Jäsenmaksun suuruus

                        Päätettiin nostaa jäsenmaksu 20 euroon / vuosi.

10.         Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja kahden muun hallituksen jäsenen sekä kolmen varajäsenen valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Paula Metsäaho, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, jäseniksi Kallas Liias, Jussi Palmu ja Leena Fahmy sekä varajäseniksi Lauri Jääskeläinen, Pirjo Rintala ja Viljo Manninen. Taloudenhoitajaa ei valittu. Sovittiin, että hallitus kutsuu kirjanpitäjäksi sukuseuran ulkopuolelta Sirpa Leivon.

11.           Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen ja heidän varahenkilöikseen Kirsi Lähde ja Taavi Lappalainen.

12.           Seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri luki kokousväelle alkaneen kauden toimintasuunnitelman (Liite 7). Puheenjohtaja kävi läpi talousarviota (Liite 8) ja totesi talousarvion muuttuneen nyt nostetun jäsenmaksun osalta. Siitä johtuvan tuoton nousu antaa suuremmat resurssit sukuseuran toiminnalle. Sukuseura panostaa tulevana kautena erityisesti DNA-tutkimukseen ja korvaa osan (50 %, enintään 200 euroa) niiden testien tekemisestä, jotka eri sukuhaarojen sukulaisuuden selvittämiseksi tarvitaan. Perinteistä sukututkimusta päätettiin tukea, erityisesti tämä koskisi Raili Jääskeläisen ansiokasta sukututkimustyötä. Myös uusia sukututkimuksen tekijöitä toivotaan löytyvän. Toimintasuunnitelma (muuttunein jäsenmaksutuotoin) ja talousarvio hyväksyttiin.

13.           Suvunvanhin

                        Todettiin, että suvunvanhin-titteliä kantaa harteillaan edelleen Manu Jääskeläinen.

18.            Kokouksen päättäminen

                          Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

 

Sukuseuran 70-vuotisjuhlan juhlaillallisen alussa Mikkelin Klubin historiallisissa tiloissa muistettiin edesmenneitä suvun jäseniä hetken hiljaisuudella (Esityslistan kohta 5). Illallisen jälkeen luki Jouko Salmela oman Jääsken Ukko -tarinansa juhlavieraille. 68 vuoden ikään ehtinyt Jääsken Ukko luovutettiin seuraavaksi vuodeksi Jussi Palmun huomaan (Esityslistan kohta 15).

 

Paula Metsäaho                                                 Kaija Kainulainen
puheenjohtaja                                                     sihteeri

 

          Reijo Jääskeläinen                                             Juhani Viljanen
          pöytäkirjan tarkastaja                                          pöytäkirjan tarkastaja