JÄÄSKELÄISTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS 2020                                                  PÖYTÄKIRJA

Aika               10.10.2020 klo 12.00–13.20

Paikka           Helsingin aikuisopisto, Runeberginkatu 22–24 00100 Helsinki

Läsnä            Jussi Palmu, puheenjohtaja

                      Leena Fahmy

                      Reijo Jääskeläinen

                      Matti Kainulainen

Pirjo Lahtinen

                      Taavi Lappalainen

Viljo Manninen

Paula Metsäaho                 

                      Ritva Posio

                      Kaija Vanhala

                      Kaija Kainulainen, sihteeri  

1.                   Kokouksen avaus

Jussi Palmu avasi kokouksen kello 12.00.

2.                   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat esittäytyivät ja kertoivat lyhyesti sukujuuristaan.

3.                   Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Palmu ja sihteeriksi Kaija Kainulainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Viljo Manninen ja Ritva Posio, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4.                   Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5.                   Poismenneiden muistaminen

Muistettiin poismenneitä Jääskeläisiä sytyttämällä kynttilä ja pitämällä hiljainen hetki. Ennen kokousta oli saatu tietää, että ainakin Martti Jääskeläinen ja Jussi Viertiö olivat poistuneet keskuudestamme.

6.                   Tilinpäätös 31.8.2020

Paula Metsäaho esitteli kokousväelle tilikauden 1.9.2019–31.8.2020 tuloslaskelman ja taseen sekä luki tilikauden toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.

7.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen

                      Vahvistettiin tilinpäätös.

8.                   Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

                      Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

9.                   Hallituksen jäsenten kulukorvaukset (palkkiot) sekä sihteerin ja rahastonhoitajan puhelinkorvaukset

Sukuseura ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita. Päätettiin, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kertakorvaukset entiseen tapaan (tilikaudelta 50 euroa), rahastonhoitajan kulut korvataan tositteiden mukaan ja arkiston säilyttämisen korvaus on entiseen tapaan 10 euroa / tilikausi.

10.                 Jäsenmaksun suuruus

Päätetiin pitää jäsenmaksu 20 eurona / tilikausi.

11.                 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja kahden muun hallituksen jäsenen             

sekä kolmen varajäsenen valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Palmu, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, taloudenhoitajaksi Paula Metsäaho, jäseniksi Leena Fahmy ja Kallas Liias sekä varajäseniksi Torsti Jääskeläinen, Taavi Lappalainen ja Viljo Manninen.

12.                 Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen ja heidän varahenkilöikseen Pirjo Rintala ja Matti Kainulainen.

13.                 Seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen esittämän tilikauden 2020–2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sellaisenaan.

14.                 Suvun vanhimman toteaminen

                      Todettiin, että suvun vanhin on edelleen Manu Jääskeläinen.

15.                 Jääsken Ukko

Viljo Manninen luki laatimansa Jääsken Ukon tarinan. Se kuunneltiin mielenkiinnolla. Jääsken Ukko lähti seuraavaksi vuodeksi Taavi Lappalaisen perheen elämänmenoa seuraamaan ja sukutarinoita kuuntelemaan.

17.                 Muut asiat

Viljo Manninen lupasi näyttää kokouksen jälkeen äidistään Vieno Jääskeläisestä kokoamansa esityksen. Puheenjohtaja toivoi, että kokoukseen osallistuneet voisivat jäädä kokouksen jälkeen keskustelemaan mm. itseä askarruttavista sukuasioista.

18.                 Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.

 

Vakuudeksi

 

 

                      Jussi Palmu                                              Kaija Kainulainen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

 

                      Viljo Manninen                                          Ritva Posio

                      pöytäkirjan tarkastaja                               pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan liitteet:

Tilikauden 2019–2020 tilinpäätösasiakirjat, Vuosikokouksen 2020 kutsu ja esityslista, Toimintasuunnitelma 2020–2021 ja Talousarvio 2020–2021.

 

 

 

JÄÄSKELÄISTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS 2019 PÖYTÄKIRJA

 

Aika 5.10.2019 klo 12.00 – 14.00

Paikka Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie 1 01370 Vantaa

Läsnä Paula Metsäaho, puheenjohtaja

Leena Fahmy

Jari Jääskeläinen

Kai Jääskeläinen

Lauri Jääskeläinen

Liisa Jääskeläinen

Manu Jääskeläinen

Pirjo Jääskeläinen

Riitta Jääskeläinen

Torsti Jääskeläinen

Taavi Lappalainen

Kallas Liias

Jussi Palmu

Kaija Vanhala

Kaija Kainulainen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Paula Metsäaho avasi kokouksen kello 12.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat esittäytyivät.

3. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paula Metsäaho ja sihteeriksi Kaija Kainulainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Kai Jääskeläinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Poismenneiden muistaminen

Muistettiin poismenneitä Jääskeläisiä sytyttämällä kynttilä ja pitämällä hiljainen hetki. Saatiin tietää, että ainakin Lieksan suunnalla oli kuollut Jääskeläisten sukuun kuuluvia.

6. Tilinpäätös 31.8.2019

Puheenjohtaja esitteli kokousväelle tilikauden 1.9.2018 – 31.8.2019 tuloslaskelman ja taseen. Kaija Kainulainen luki tilikauden toimintakertomuksen ja Reijo Jääskeläinen toiminnantarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

9. Hallituksen jäsenten kulukorvaukset (palkkiot) sekä sihteerin ja rahastonhoitajan puhelinkorvaukset

Sukuseura ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita. Päätettiin, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan tilikaudelta 50 euron kertakorvaus, rahastonhoitajan kulut korvataan tositteiden mukaan ja arkiston säilyttämisen korvaus on entiseen tapaan 10 euroa / tilikausi.

10. Jäsenmaksun suuruus

Päätetiin pitää jäsenmaksu 20 eurona / tilikausi eli jo edellisessä vuosikokouksessa sovittu jäsenmaksun määrä.

11. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja kahden muun hallituksen jäsenen sekä kolmen varajäsenen valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Palmu, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, taloudenhoitajaksi Paula Metsäaho, jäseniksi Leena Fahmy ja Kallas Liias sekä varajäseniksi Torsti Jääskeläinen, Taavi Lappalainen ja Viljo Manninen.

12. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen ja heidän varahenkilöikseen Kirsi Lähde ja Pirjo Rintala.

13. Seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Keskusteltiin hallituksen esittämästä tilikauden 2019 – 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sellaisenaan.

14. Suvun vanhimman toteaminen

Todettiin, että suvun vanhin on Manu Jääskeläinen.

15. Jääsken Ukko

Jussi Palmu kertoi oman tarinansa Jääsken Ukolle – tarinasta kävi ilmi, miten tärkeää on omien juurien ja sitä kautta oman identiteetin löytyminen. Jääsken Ukko lähti seuraavaksi kaudeksi Jyväskylään Viljo Mannisen perheen sukutarinoita kuuntelemaan.

17. Muut asiat

Lauri Jääskeläinen toi kokouksen osanottajille terveiset Lapinlahden Kittolanniemen vanhalta isännältä Otto Jääskeläiseltä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.00.

 

Kokouksen jälkeen selvitteli FM Ari Kolehmainen tulevaa tehtäväänsä Jääskeläisten Facebook-sivuston DNA-vastaavana ja vastaili kokousväen DNA-testejä ja sukututkimusta koskeviin kysymyksiin.

 

Paula Metsäaho Kaija Kainulainen

puheenjohtaja sihteeri

 

Reijo Jääskeläinen Kai Jääskeläinen

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

 

Pöytäkirjan liitteet:

Tilikauden 2018 – 2019 tilinpäätösasiakirjat, Vuosikokouksen 2019 kutsu ja esityslista, Toimintasuunnitelma 2019 – 2020 ja Talousarvio 2019 – 2020.


 

JÄÄSKELÄISTEN SUKUSEURA RY

VUOSIKOKOUS 2018                                         PÖYTÄKIRJA

 

Aika                  6.10.2018 klo 14.15 – 14.45

Paikka              Hotelli Vaakunan auditorio, Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli

Läsnä                Paula Metsäaho, puheenjohtaja
                          48 osallistujaa, Osanottajaluettelo, Liite 1
                          Kaija Kainulainen, sihteeri
                      

 

1.          Kokouksen avaus

  Paula Metsäaho avasi kokouksen kello 14.15.

2.          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.          Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paula Metsäaho ja sihteeriksi Kaija Kainulainen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

4.           Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouksen esityslista (Liite 2) muutoin, paitsi että poismenneitä muistettaisiin juhlaillallisella hiljaisella hetkellä (Esityslistan kohta 5) ja että Jääsken Ukon vuotuinen tarinakin kuultaisiin siellä (Esityslistan kohta 15).

 5.         Tilinpäätös 31.8.2017

Puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.9.2017 – 31.8.2018 tuloslaskelman (Liite 3) ja taseen (Liite 4). Kaija Kainulainen luki tilikauden toimintakertomuksen ja Paula Metsäaho toiminnantarkastuskertomuksen (Liitteet 5 ja 6).

6.          Tilinpäätöksen vahvistaminen

                        Vahvistettiin tilinpäätös.

7.           Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

                        Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

8.            Hallituksen jäsenten kulukorvaukset (palkkiot) sekä sihteerin ja rahastonhoitajan
               puhelinkorvaukset

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Sihteerille maksetaan 50 euron korvaus. Kulukorvaukset kuitteja vastaan maksetaan. Hallitus päättää keskuudessaan muista korvauksista.

9.             Jäsenmaksun suuruus

                        Päätettiin nostaa jäsenmaksu 20 euroon / vuosi.

10.         Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja kahden muun hallituksen jäsenen sekä kolmen varajäsenen valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Paula Metsäaho, varapuheenjohtajaksi Jouko Salmela, sihteeriksi Kaija Kainulainen, jäseniksi Kallas Liias, Jussi Palmu ja Leena Fahmy sekä varajäseniksi Lauri Jääskeläinen, Pirjo Rintala ja Viljo Manninen. Taloudenhoitajaa ei valittu. Sovittiin, että hallitus kutsuu kirjanpitäjäksi sukuseuran ulkopuolelta Sirpa Leivon.

11.           Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Jääskeläinen ja Juhani Viljanen ja heidän varahenkilöikseen Kirsi Lähde ja Taavi Lappalainen.

12.           Seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri luki kokousväelle alkaneen kauden toimintasuunnitelman (Liite 7). Puheenjohtaja kävi läpi talousarviota (Liite 8) ja totesi talousarvion muuttuneen nyt nostetun jäsenmaksun osalta. Siitä johtuvan tuoton nousu antaa suuremmat resurssit sukuseuran toiminnalle. Sukuseura panostaa tulevana kautena erityisesti DNA-tutkimukseen ja korvaa osan (50 %, enintään 200 euroa) niiden testien tekemisestä, jotka eri sukuhaarojen sukulaisuuden selvittämiseksi tarvitaan. Perinteistä sukututkimusta päätettiin tukea, erityisesti tämä koskisi Raili Jääskeläisen ansiokasta sukututkimustyötä. Myös uusia sukututkimuksen tekijöitä toivotaan löytyvän. Toimintasuunnitelma (muuttunein jäsenmaksutuotoin) ja talousarvio hyväksyttiin.

13.           Suvunvanhin

                        Todettiin, että suvunvanhin-titteliä kantaa harteillaan edelleen Manu Jääskeläinen.

18.            Kokouksen päättäminen

                          Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

 

Sukuseuran 70-vuotisjuhlan juhlaillallisen alussa Mikkelin Klubin historiallisissa tiloissa muistettiin edesmenneitä suvun jäseniä hetken hiljaisuudella (Esityslistan kohta 5). Illallisen jälkeen luki Jouko Salmela oman Jääsken Ukko -tarinansa juhlavieraille. 68 vuoden ikään ehtinyt Jääsken Ukko luovutettiin seuraavaksi vuodeksi Jussi Palmun huomaan (Esityslistan kohta 15).

 

Paula Metsäaho                                                 Kaija Kainulainen
puheenjohtaja                                                     sihteeri

 

          Reijo Jääskeläinen                                             Juhani Viljanen
          pöytäkirjan tarkastaja                                          pöytäkirjan tarkastaja