Ohjeet DNA –testin suorittamiseen löytyvät täältä:

  1. https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Finland

  2. Ohjeet suomeksi: https://www.familytreedna.com/groups/finland/about/background

  3. Laaja katsaus: https://www.kurrinsuku.net/3

Tässä vaiheessa suosittelemme isälinjan testiä Y-DNA67. Jos henkilökohtaista kiinnostusta löytyy, myös äitilinjan mtFull Sequence ja serkkujen Family Finder ovat sukututkijoilla yleisesti käytössä. Testit tilataan USA:sta netin kautta ja testipaketti (sylkinäytteet poskista) tulevat yleensä 2-3 viikon kuluttua. Tässä vaiheessa testilaitos perustaa testattavalle omat henkilökohtaiset nettisivut, joita hän tai hänen nimeämänsä henkilö hallinnoi. Testitulokset tulevat tälle henkilökohtaiselle sivulle noin 2-3 kuukauden kuluttua siitä, kun näytteet on postitettu. Toive on, että myös Jääskeläiset –sukuseuran DNA –työryhmän jäsenille mahdollistettaisiin pääsy sivuille, joille testitulokset tulevat, jotta tuloksia voidaan hyödyntää suvun DNA –projektissa.

Jääskeläiset –suvun DNA –työryhmä:

Jouko Salmela, 0505261439, email:  joe.sojourner@gmail.com
Viljo Manninen, 0440544350, email:  viljomanninen@msn.com
Jussi Palmu, 0501546, email:  jussi.palmu@live.com